Innovaatioseteli ohjelmistokehityksessä

Innovaatioseteli on yksi keväällä 2016 julkistetuista hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, joiden on tarkoitus lisätä työkaluja yrittäjyyden edistämiseksi. Innovaatiosetelin arvo on 5000€ + ALV, ja hakijayritys voi käyttää tämän rahan innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan.

Innovaatioseteleiden myöntämistä hallinnoi Tekes. Innovaatiosetelihaku avattiin 3.10.2016 ja jo jouluun mennessä hakemuksia on Tekesin mukaan vastaanotettu lähes 2000 kappaletta, joista noin puolet on hyväksytty. 15.12.2016 Tekesin innovaatioseteli jäi taolle, ja samalla innovaatiosetelin ehtoja muutettiin tukemaan paremmin yritysten kansainvälistymistä. Innovaatioseteleiden haku palaa tauolta 16.1.2017.

Monad Oy on yksi innovaatioseteleiden palveluntarjoajista. Ottakaa yhteyttä, mikäli yrityksenne tarvitsee ohjelmistokehitykseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Voimme yhdessä selvittää täyttääkö yrityksenne innovaatiosetelin hakuun liittyvät kriteerit, ja avustamme innovaatiosetelihakemuksen tekemisessä.

Mihin käyttää innovaatioseteli ohjelmistokehityksessä?

Monad Oy tarjoaa ohjelmistosuunnitteluun ja -kehitykseen liittyviä palveluita. Innovaatioseteleitä voi käyttää muun muassa seuraavanlaisiin tarpeisiin.

Ohjelmistoprototyyppi

Onko teillä yritysidea, johon liittyy jonkin tietotekninen sovellus (verkkopalvelu, puhelin appsi tai muu tekninen ratkaisu)? Olette tehneet kaikki tarvittavat asiakastutkimukset ja -kartoitukset, mutta nyt olisi aika kokeilla ideaa prototyypillä tai MVP-tuotteella?

Tarjoamme apua ohjelmistoprototyyppien määritykseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Meillä on kokemusta työskentelystä startup-yritysten kanssa, joten ymmärrämme hyvin MVP-tuotteiden vaatimuksista, mitä asioita kannattaa toteuttaa ja missä järjestyksessä.

Ohjelmistoalihankinta

Tarvitsette uuden räätälöidyn ohjelmiston osaksi yrityksenne liiketoimintaa. Ohjaamme alkuun yrityksesi alihankintaprosessin, jonka tavoitteena on tuottaa räätälöity ohjelmisto alihankkijalla. Alihankintaprosessin aloitus sisältää muun muassa:

  • Asiakasvaatimusten kartoitus
  • Alihankkijakartoitus
  • Yhteistyömallin suunnittelu
  • Tarjouspyynnön laatiminen
  • Tarjousten arviointi

Ohjelmistoylläpidon arviointi

Onko teillä jo ohjelmistotuote suomalaisilla markkinoilla, ja haluaisitte jatkokehittää tuotetta ja siirtyä kansainvälisille markkinoille? Arvioimme olemassa olevan ohjelmiston rakennetta ja jatkokehitysmahdollisuuksia. Arviointi sisältää muun muassa:

  • Ohjelmiston ulkoisen laadun arviointi
  • Ohjelmakoodin modulaarisuuden ja sisäisen laadun arviointi
  • Käytettyjen tekniikoiden ajanmukaisuus
  • Jatkokehitysvaihtoehtojen arviointi
  • Ylläpito- ja jatkokehitystyömäärän arviointi

Tässä vain muutamia esimerkkejä, mihin innovaatioseteliä voi käyttää ohjelmistokehityksessä. Mikäli yrityksellänne on tarvetta ohjelmistokehitykseen tai siihen liittyvään konsultointiin, ottakaa yhteyttä niin selvitämme voidaanko innovaatioseteliä käyttää hyväksi kyseisessä tilanteessa.

Voit lukea lisää itse innovaatiosetelistä Tekesin sivuilta.

Kirjoittanut Aki Haapamäki
Julkaistu