Mobiilisovelluksen jatkuva kehittäminen tuo kilpailuetua

Mikään ohjelmistotuote ei säily ajantasaisena ilman jatkokehittämistä. Mobiilisovellukset eivät ole tässä poikkeus. Muutospaineita muodostuu ajan kuluessa niin käyttäjien tarpeista, kilpailutilanteesta, erilaisista voimaan astuvista säädöksistä, käyttäjämäärien muutoksista kuin teknologioiden kehityksestäkin. Kestävän ohjelmistokehityksen menetelmät soveltuvat hyvin mobiilisovellusten kehittämiseen. Näin huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa mobiilisovelluksen jatkuvan kehittämisen prosessit ja niitä tukevat teknologiat

Tutkimukset kertovat, että yleisimmät mobiilisovellusten heikkoon menestykseen johtavat syyt ovat, että sovellus ei onnistu ratkaisemaan käyttäjän arjessa esiintyvää ongelmaa, sovelluksen käyttökokemus on negatiivinen ja siinä esiintyy teknisiä ongelmia. Voikin todeta, että mobiilisovellusten jatkuva kehittäminen ei ole vain suotavaa vaan suorastaan välttämättömyys. 

Käyttäjät mobiilisovelluksen jatkuvan kehittämisen keskiössä

Mobiililaitteiden kehittyminen luo uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää sovelluksiin ominaisuuksia, jonka ohella Googlen Android ja Applen iOS-käyttöjärjestelmiin julkaistaan tasaisesti päivityksiä, jotka osaltaan muuttavat niiden toimintaa tai tuovat käyttöön kokonaan uusia ominaisuuksia. Sovellusten on tärkeää vastata näitä ominaisuuksia paitsi käytettävyyden, monesti myös tietoturvan vuoksi. 

Kaikkein tärkeintä mobiilisovelluksen jatkuvan kehittämisen kannalta on käyttäjien pitäminen tyytyväisenä ja sitoutuneena. Mikäli kilpailevat sovellukset reagoivat käyttöjärjestelmien muutoksiin aktiivisesti uudet toiminnallisuudet hyödyntäen, päivittämätön sovellus vanhenee rinnalla kovaa vauhtia ja alkaa nopeasti näyttämään muinaishistorialliselta. Pahimmillaan sovelluskauppojen arviot alkavat lähentyä 1 tähteä, mikä entisestään karkottaa käyttäjiä kilpailevien tuotteiden pariin. Sovelluksen pitäminen ajan tasalla siis myös lisää kilpailuetua. 

Kaikkea ei voi ennakoida huolellisessakaan suunnitteluvaiheessa ja ajan myötä käyttäjien tarpeet muuttuvat. Siksi heiltä saatu palaute on mobiilisovelluksen jatkuvan kehittämisen kannalta erittäin arvokasta. Käyttäjien kokemuksia kannattaa kerätä mahdollisimman monin tavoin: seuraamalla dataa käytettävistä ominaisuuksista, käyttötilanteista ja -tavoista, sekä erilaisten palautekanavien kautta. 

Datan hyödyntämisen keskeisenä tekijänä on valita olennaiset mitattavat asiat. Esimerkiksi yleisesti seuratut latausmäärät eivät yksinään kerro juuri mitään olennaista mobiilisovelluksen jatkuvan kehittämisen kannalta. Sen sijaan käyttäjän sitoutumisen mittaaminen eri keinoin tuottaa paljon hyödyllisempää tietoa. 

Mobiilisovelluksen taustajärjestelmän rooli jatkuvassa kehittämisessä

Sovelluskaupat tarkistavat niihin julkaistavat sovellukset omien prosessiensa mukaisesti. Kun sovellukseen tehdään muutoksia ja siitä julkaistaan päivitetty versio, joutuu se aina uudelleen tarkistusprosessiin, joka puolestaan viivästyttää erityisesti pienten muutosten toteuttamista sovellukseen.

Mobiilisovelluksen ja sen taustajärjestelmän toteutustavalla voidaan vaikuttaa sovelluksen päivitettävyyteen.  Suositeltava toteutustapa mahdollistaa konfiguraation hallinnan ja ainakin osittain sovelluksen sisällöllisten päivitysten toteuttamisen hallintakäyttöliittymän kautta. Näin sovellukseen on mahdollista julkaista muutoksia ilman, että ne ovat varsinaisia versiopäivityksiä, jolloin sovelluskaupan tarkistusprosessia ei aina ole tarpeen toteuttaa. Hallintakäyttöliittymän etuna on myös, että sen kautta muutoksia voivat tehdä kaikki tarvittavat henkilöt. 

Varaudu tulevaan ajoissa

Kestävästi kehitetyt ratkaisut palvelevat pitkään ja muodostuvat lopulta yleensä myös kustannuksiltaan edullisemmiksi. Siksi parhaimpiin tuloksiin päästään kun jatkuvan kehittämisen tarve otetaan huomioon jo mobiilisovelluksen suunnitteluvaiheessa. 

Entä jos huomaat olevasi tilanteessa, jossa mobiilisovelluksesi alkaa vanheta käsiin, etkä ole varma kuinka sujuvasti sen päivittäminen onnistuisi? Tilanne kannattaa arvioida osaavan kumppanin kanssa. Toisinaan jatkokehittämisen keinot saattavat vaatia hieman enemmän työtä aluksi, mutta oikein toteutettuna luovat pohjan tulevien muutosten sujuvuudelle. Joskus myös törmätään tilanteeseen, jossa on kannattavampaa rakentaa kokonaan uusi sovellus. Niin tai näin, ratkaisu löytyy varmasti ja osaava ohjelmistotalo auttaa sen löytämisessä. 

Tutustu palveluihimme ja varaa-aika maksuttomaan konsultaatioon. 

Kirjoittanut Aki Haapamäki
Julkaistu