Laatuohjelmiston rakennuspalikat

Miten onnistua ohjelmistoprojektissa

laatuohjelmiston rakennuspalikat

Lataa opas onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin

On tutkittu, että suurin osa digitaalisen palvelun koko elinkaaren kustannuksista syntyy vasta ensimmäisen version julkaisun jälkeen – jopa 60-80 %. Huolellisella suunnittelulla on valtava merkitys siihen, että ideasta saadaan työstettyä aidosti arvoa tuottava ratkaisu. Idean muovautuessa suunnitelmaksi, luodaan samalla raamit, joiden kautta voidaan valita käyttötarkoitukseen sopivat teknologiat ja suunnitella teknisen toteutuksen eri vaiheet. Ohjelmistoprojektissa onnistuminen vaatii siis pitkän tähtäimen suunnittelua jo projektin alkuvaiheessa.

Maksuton oppaamme pureutuu ohjelmistoprojektissa onnistumisen kulmakiviin. Saat sen käyttöösi välittömästi täyttämällä sähköpostiosoitteesi.