Referenssi

Capful

Capful hyödyntää modernia teknologiaa skenaario- ja strategiatyön tukena

Toteutus lyhyesti

Liikkeenjohdon konsulttien skenaario- ja strategiatyöskentelyyn suunniteltu data-analyysiohjelmisto siirrettiin pilveen ja uudistettiin modernien web-tekniikoiden avulla. 

Modernia teknologiaa skenaario- ja strategiatyön tukena

Capful on skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jonka tavoitteena on auttaa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin asiakkaita hyödyntämään toimintaympäristön muutosten tuomia mahdollisuuksia, rakentamaan menestyksellisiä strategioita ja viemään ne tehokkaasti käytäntöön. 

Skenaario- ja strategiatyön tukena Capfulilla on käyttötarkoitusta varten suunniteltu oma Scenario Builder -ratkaisu, joka auttaa rakentamaan loogisia, perusteltuja ja keskenään erilaisia skenaarioita sekä visualisoimalla nopeuttaa niiden vertailua. Olemassa olevaa ratkaisua oli tarve päivittää vastaamaan kehittyneitä tarpeita.  

Halusimme uuden ratkaisun olevan helppo ja intuitiivinen käyttää, mutta kuitenkin analyysien tekemiseen erittäin tehokas”,

toteaa Laura Vuorelma projektin lähtökohdista.

Capful lähti kartoittamaan mahdollisia kumppaneita projektiin. Tarjontaa oli runsaasti, joten loppusuoralle valikoitui muutama toimija vahvan sovelluskehitys osaamisen ja matemaattisen ymmärryksen pohjalta. Lopullinen päätös vahvistui tapaamisen myötä.

Monad vakuutti meidät tapaamisessa osaamisellaan. Osakkaiden sitoutuminen projektiin antoi kuvan laadukkuudesta”,

kertoo Laura Vuorelma.

Projekti lähti liikkeelle Capfulin aikaisemman sovelluksen ja tarpeiden pohjalta. Vaikka kantava idea pysyi pääpiirteissään samana, monet yksityiskohdat ja teknologiavalinnat tarkentuivat yhteistyön myötä. Monadilta ehdotettiin palvelun siirtämistä pilveen, joka paitsi palvelee paremmin nykyaikaisia tarpeita, myös mahdollistaa Capfulin asiakkaiden liittymisen mukaan sovelluksessa käsiteltäviin projekteihin. Tulevaisuudessa tämä laajentaa sovelluksen käyttömahdollisuuksia. 

Saimme Monadilta kiitettävästi ideoita ja ehdotuksia toteutuksen yksityiskohtien hiomiseen. Lisäksi saimme myös näkemystä siihen, että jotkin omista ideoistamme eivät olleet liian hankalia toteuttaa. Kaikki lisätyöt ja ideat tuntuivat mahdollisilta”,

kehuu Vuorelma. 

Projekti eteni suunnitellun mukaisesti, asetetut tavoitteet saavutettiin ja lisäksi onnistuttiin saamaan positiivisia lisätoimintoja. Ensikosketus palvelun uuteen versioon aiheutti ihastusta erityisesti visuaalisuuden osalta. Käyttäjiltä saatu palaute oli erittäin positiivista. 

Missään projektin vaiheessa ei tullut sellainen olo, että jokin asia olisi vaikeaa tai hankalaa toteuttaa. Me tiesimme mihin ratkaisua haluttiin käyttää ja miten, mutta Monad toi rinnalle käytännöllisyyden ja ideoita toteutuksen tekniseen puoleen”,

summaa Vuorelma lopuksi.

Kysy lisää palveluistamme

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi