Referenssi

Meazurem

Web-käyttöliittymän rakentaminen Meazurem-mobiilisovelluksen rinnalle

Mitä toteutettiin

Meazurem on kansainvälisille markkinoille suunnattu pilvipalvelu, jonka avulla voidaan tarkkailla IoT-sensorien lähettämää dataa. Monitoroitavia suureita ovat esimerkiksi lämpötila-, kosteus- ja ilmanpainetiedot. Monad rakensi Meazuremiin selainpohjaisen käyttöliittymän moderneja web-teknologioita hyödyntäen. Web-käyttöliittymän tavoitteena on palvella entistä monipuolisemmin erityisesti yritysasiakkaita. 

Web-käyttöliittymän rakentaminen mobiilisovelluksen rinnalle

Alunperin Meazurem oli kuluttaja-asiakkaille suunnattu mobiilisovellus, joka mahdollisti IoT-sensorien keräämän tiedon seuraamisen sijainnista riippumatta. Sensoreiden avulla on mahdollista seurata esimerkiksi lämpötila-, kosteus- ja ilmanpainetietoja. Erityisen suosittuja ratkaisut ovat olleet esimerkiksi kesämökille sijoitettuna tai oman kodin turvaamiseen pidemmän poissaolon aikana. 

Kuluttaja-asiakkaiden lisäksi Meazuremin ovat löytäneet yritykset. Käyttökohteita on löytynyt esimerkiksi rakennus- ja ravintola-alalta,  jossa muun muassa elintarvikkeiden kylmäketjun seurantaa on voitu toteuttaa palvelun avulla. Tätä kautta nousi esille tarve kehittää mobiilisovelluksen rinnalle web-käyttöliittymä, joka palvelisi yritysten vaativia tarpeita ja mahdollistaisi monipuolisemman raporttien luomisen. Esimerkiksi ravintolat ovat velvollisia tekemään omavalvonta raportteja, joiden yhteyteen haluttiin liittää Meazuremista tulostettavia tietoja. 

Tunsin monadilaisia aikaisempien projektien kautta, joten oli luontevaa jatkaa yhteistyötä myös tämän projektin tiimoilta”,

kertoo Riku Pelander yhteistyön lähtökohdista.

Uuden käyttöliittymän rakentaminen aloitettiin yhteisesti suunnitellen: pohdittiin mitä tarvitaan, asetettiin tavoitteet ja määriteltiin keskeiset toiminnallisuudet. Erityisesti aikaa käytettiin palvelun muotoiluun ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Monet liikkuvat osat tarkentuivat suunnitteluvaiheessa, jonka myötä Monad rakensi käyttöliittymän moderneja web-teknologioita hyödyntäen. 

Osana projektia myös suunniteltiin ja toteutettiin jatkuvan integraation ja julkaisun mekanismit Meazuremille. Niiden avulla varmistettiin, että palvelusta on helppo julkaista aina viimeisin ja toimiva versio.

Kokonaisuudessaan kaikki sujui mallikkaasti ja toteutetut tekniset ratkaisut ovat hyviä”,

kiteyttää Pelander projektin vaiheista.

Monadin kanssa yhteistyössä toteutetun web-käyttöliittymän myötä Meazurem kykenee tulevaisuudessa vastaamaan monipuolisesti erityisesti yritysasiakkaiden tarpeisiin ja uskoo tämän avulla tavoittavansa myös kokonaan uusia potentiaalisia asiakkaita. 

Kysy lisää palveluistamme

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi