Oma ohjelmistokehitystiimi vai rinnalle kumppani – kumpi on parempi ratkaisu?

Monet toimintaansa digitalisoivat yritykset pyrkivät tällä hetkellä kasvattamaan omaa ohjelmistokehitystiimiään ja vähentämään ulkoisten resurssien käyttöä. Trendi on nähtävissä erityisesti suurissa yrityksissä ja sellaisissa, joiden liiketoiminta nojaa vahvasti digitaalisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on usein sitoa liiketoimintakriittinen osaaminen yritykseen ja turvata näin palvelun kehityksen jatkuvuus. 

Näkökulma on ymmärrettävä ja tietyssä määrin myös täysin tosi. Haluamme kuitenkin haastaa katsomaan kortin kääntöpuolta: Taitavien ohjelmistokehittäjien ja digitalisaatio gurujen palkkaaminen tai sitouttaminen ei ole aivan simppeliä puuhaa, sillä he ovat tämänhetkisten osaajamarkkinoiden kysytyintä valuuttaa. Yrityksen kannalta aina pahinta on, mikäli osaaminen kävelee ulos ovesta tai pahimmillaan sitä ei onnistuta hankkimaan lainkaan. Ulkoiset resurssit monesti myös mahdollistavat sisäisen tiimin osaamisen hyödyntämisen tehokkaammin. Olisiko siis sittenkin turvallisempaa rakentaa vahva kumppanuus kuin haalia kaikki osaaminen omiin käsiin?

Säilytä omistajuus, täydennä osaaminen

Ohjelmistot ja digitaaliset ratkaisut ovat nykypäivänä usein liiketoimintakriittisessä roolissa ja keskeinen osa yrityksen strategiaa. Kyse on yleensä jostakin niin arvokkaasta, että tuoteomistajuuden tulee olla organisaation sisällä. Titteleitä on monia, mutta vetovastuu saattaa olla CIO:n, Product Ownerin, Kehityspäällikön tai Projektipäällikön hyppysissä. Tämä henkilö tai muutaman henkilön tiimi tuntee strategiset tavoitteet ja on vastuussa ratkaisun kehityksestä. Samalla henkilöt toimivat myös yhteyshenkilöinä mahdollisille kumppaneille. 

Yrityksen kannalta on olennaista määrittää kokonaisuus siten, että niin kehitettävien ratkaisujen kuin datankin omistajuus säilyy aina omissa käsissä. Tämä on lähinnä sopimustekninen asia, joka kannattaa huomioida niin palvelusopimuksissa kumppaneiden kanssa kuin ohjelmistokehityksessä ja datan säilömisessä käytettävien palveluiden valinnassa. 

Kun sopimukset ja vetovastuu on määritetty, tarvitaan osaavia käsiä rakentamaan konkreettista toteutusta. Tällä hetkellä tiimeistä näkee monenlaisia kokoonpanoja: omia tiimejä, ulkoistettuja toimintoja ja näiden yhdistelmiä. Monadilta löytyy asiantuntijoita näihin kaikkiin tarkoituksiin. Ohjelmistokehityksessä trendinä on ollut havaittavissa, että osaajia pyritään palkkaamaan omalle palkkalistalle ulkoistamisen sijaan siinä uskomuksessa, että se sitoo osaamisen vahvemmin yrityksen haltuun. Väitämme kuitenkin, että tämä ei ole yhtään sen vakaampaa kuin hyvän kumppanin kiinnittäminen tiimiin. Itse asiassa, kumppani on velvollinen tarjoamaan asiakkaalle aina sopimuksen mukaisia resursseja. Koska tyytyväiset asiakkaat ovat ohjelmistotaloille elinehto, voisikin todeta, onko mitään varmempaa kuin löytää rinnalle hyvä kumppani? 

Ohjelmistokehityksen ulkoistaminen on parhaimmillaan kustannustehokasta

Yleisesti ottaen IT-toimintojen ulkoistamista pidetään edullisena vaihtoehtona, sillä ulkoistettaessa resurssien skaalaaminen on joustavaa, oman henkilöstön resurssointia saadaan tehostettua ja samalla säästytään työnantajavelvoitteilta. Toisenlaisiakin esimerkkejä tietysti on ja toisinaan kuulee suoranaisia kauhutarinoita lisätunteja paukuttavista konsulteista.

Vältyt katastrofilta kun toteutat huolellisen vertailu- ja selvitystyön ennen kumppanin valintaa. Ohjelmistotalot hinnoittelevat osaamistaan monin tavoin. Kun vertailet ja kilpailutat mahdollisia kumppaneita, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, millaista osaamista tarjotaan. Varmin keino epäonnistua ohjelmistokehityksen ulkoistamisessa on tuijottaa ainoastaan tarjottua tuntihintaa ja valita edullisin. 

Junior-tasoinen ohjelmistokehittäjä saattaa olla edullinen, mutta todennäköisesti kokenut senior-kehittäjä tuo projektiin enemmän arvoa ja kykenee tuottamaan laadukkaampaan koodia. Kokonaisprojektin halpa hinta on todennäköisesti muotoiltu siten, että perästä kuuluu niin lisätöitä kuin ylläpitokustannuksiakin. Kestävän ohjelmistokehityksen periaatteita noudattaen toteutetaan pitkällä aikavälillä edullisempia ratkaisuja. Koodin laadulla on suuri merkitys siihen, voiko toinen ohjelmistokehittäjä jatkaa tuotetun koodin rakentamista. Laatu näkyy siinä minkälaisia arkkitehtuurisia ratkaisuja on tehty, miten koodi on jäsennelty ja miten paljon suoranaisia loogisia virheitä koodin toiminnassa on.

Valitse kumppani tarpeen mukaan 

Kumppanuuksia voi olla monenlaisia: kumppanille voi ulkoistaa koko ohjelmistokehityksen tai jonkin siihen liittyvän osan. Toisinaan kumppanin apua kaivataan kilpailutuksen valmistelun, arvioinnin tai katselmoinnin toteuttamiseen. Toimiva kumppanuus parhaimmillaan lisää käyttöön kokeneita asiantuntijoita, jotka monipuolistavat näkemyksiä, vapauttavat sisäiset resurssit tehokkaampaan käyttöön ja vakauttavat ennen pitkään tapahtuvia henkilöstömuutoksia. Kyse on paitsi osaamisen laajentamisesta, myös riskienhallinnasta ja kokonaisuuden tehostamisesta. 

Monadilla kumppanuudet sisältyvät konsultointipalveluihimme. Toteutamme sekä lyhytkestoisia katselmointeja että pitkäkestoisia kumppanuuksia, joissa resurssimme saattavat olla kiinteästi osana asiakkaan tiimiä. Toisinaan projektit kestävät muutaman kuukauden, joskus taas kumppanuus on vuosien yhteistyö. Välillä meiltä kiinnitetään asiakkuuksiin yksittäisiä osaajia, toisinaan kokonaisia tiimejä.

Meidän neuvomme on, että hankkikaa rinnalle kumppani, jonka kanssa hommat tuntuvat toimivan ja joka kykenee lunastamaan lupauksensa. Sopiva kumppani löytyy vertailemalla vaihtoehtoja. Suosittelemme jututtamaan muutamia potentiaalisia yrityksiä. Kysykää rohkeasti, millaista osaamista kumppanilla on tarjota, miten kumppani sitoutuu projektiin ja miten lupausten toteutumisesta pidetään huolta. Me esimerkiksi lupaamme työllemme laatutakuun ja panostamme henkilöstön korkeaan osaamiseen.  Ennen kaikkea työskentelemme arvojemme mukaisesti, joka tarkoittaa tiimin hyvinvoinnista huolehtimista, korkealaatuista työnjälkeä ja rehellisyyttä asiakasta kohtaan. Näin voimme varmistaa, että meiltä asiakas saa motivoituneen osaajan, joka kykenee tarjoamaan asiakkaalle taitavasti rakennetun koodin ja korkean teknologiatuntemuksen lisäksi kokemuksen tuomaa näkemystä. 

Tärpit täydellisen ohjelmistokumppanin etsintään:

  • Tarve. Millaista kumppania tarvitsette? Kun tämä on selvillä, on helpompi etsiä tarpeeseen sopiva. Myös tarpeen kirkastamiseen tai vaikkapa kilpailutukseen voi pyytää avuksi kumppanin. 
  • Vertaile. Jututa muutamia potentiaalisia kumppaneita ja kysele rohkeasti, millaista osaamista on tarjolla. Keskity myös osaamisen tasoon, yrityskulttuuriin ja referensseihin. 
  • Älä tuijota pelkkää tuntihintaa. Pelkkä tuntihinta ei vielä kerro kovinkaan paljoa. Katso kokonaisuutta. 
  • Sopimukset kuntoon. Varmista sovitut asiat sopimuksella ja huolehti, että omistajuus säilyy yritykselläsi.

Haluatko kuulla lisää meidän tavastamme toimia? Varaa aika maksuttomaan tapaamiseen ja jutellaan lisää.

Kirjoittanut Aki Haapamäki
Julkaistu