Osallistavassa organisaatiossa mennään eteenpäin – välillä hitaammin, välillä nopeammin

Osallistaminen vie eteenpäin

Kirjoittanut Karri Harju
Julkaistu

Asiantuntijaorganisaation kehittämiseen liittyy aina keskeisesti yrityskulttuurin kehittäminen. Jotta liiketoiminta pääsee sille asetettuihin tavoitteisiin ja niidenkin yli, täytyy työntekijöiden olla lähtökohtaisesti sitoutuneita yritykseen. Osallistaminen arkiseenkin ideointiin ja päätöksentekoon vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

On välillä suorastaan tabu puhua työntekijöiden sitouttamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä samassa lauseessa. Jollain tavalla on meihin iskostunut ajatus entisaikojen porkkana ja keppi -ajattelusta. Jos jossain vaiheessa jotain annetaan, niin sitten toisessa kohdassa vaaditaan. Tämä ajatusmalli nähdään niin työntekijä- kuin työnantajarooleissa. On kuitenkin fakta, että sitoutunut työntekijä on tyytyväinen työntekijä. Sellainen, joka tuntee kuuluvansa yritykseen. 

Onko inhimillisillä tunteilla, sitoutumisella, paikkaan kuulumisen tunteella tai vaikkapa turvallisuudella mitään liiketoiminnallista merkitystä? Deloitten Human Capital Trends -tutkimuksien tuloksien mukaan on. 

Useamman vuoden selvityksistä voidaan summata, että työyhteisö, joka on kohtelee työntekijöitään reilusti ja tasa-arvoisesti, jossa vallitsee kollegiaalinen arvostus ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, synnyttää myös yhteenkuulumisen tunteen – sense of belonging. Ja sen on todettu tehostavan niin ihmisten suoriutumista tehtävistään kuin lisäävän luovuutta ja toiminnan ketteryyttä.

Me Monadilla olemme halunneet rakentaa työyhteisön, jossa jokainen voisi olla paras versio itsestään. Tähän liittyy myös luottamus siihen, että raudanlujat ammattilaiset tietävät itse parhaiten, miten voivat onnistua työssään. Siksi osallistaminen on meillä luontaista, ja konkreettisesti tästä yksi esimerkki on, että jokainen voi valita itselleen sopivat työvälineet

Osallistaminen kehittää organisaatiota

Olemme myös tämän kevään aikana rakentaneet keinoja tuoda hyviä ideoita nopeammin toteutukseen ja osaksi arkea. Sen vuoksi olemme luoneet käyttämäämme projektinhallinta- ja muistiosovellus Notioniin taulun, jonka nimeä on kiekkolegenda Timo Jutila inspiroinut.

Mennään eteenpäin -taulu on kanban-esitys ideoista ja niiden eteenpäinviemisestä. Kannustamme kaikkia työntekijöitämme kirjaamaan ideoita laidasta laitaan taululle. Ne voivat olla kaikkea afterworkeistä parempiin työtapoihin tai -välineisiin. Hyviä ideoita voivat kaikki käydä myös peukuttamassa. 

Mennään teenpäin -taululle kertyneet ideat käsitellään viikoittain johtoryhmän statuspalaverissa ja esitellään koko henkilökunnalla viikkopalaverissa. Samalla myös ideat, joita lähdetään työstämään eteenpäin nimetään vastuuhenkilöille.

Nakki ei kuitenkaan napsahda sattumalta, vaan vetovastuu voi tulla joko luontaisen tehtävän mukaisesti tai asiaan kiinnostuneisuuden mukaan. Eikä vastuuhenkilön tarvitse viedä hommaa maaliin yksin, sillä hän voi koota projektille oman tiimin. 

Asiat ovat menneet eteenpäin

Ensimmäisten kuukausien aikana taululla on käsitelty ja viety eteenpäin asioita muun muassa työsuhde-eduista työnantajaliittoon liittymiseen saakka. Arkisia asioita, jotka ovat käsittelyssä tai saaneet jo ratkaisun ovat työhuoneiden akustiikkaongelmat tai St. Patrick’s Day -henkinen afterwork. Mennään eteenpäin -taulun rinnalla olemme säilyttäneet nimettömiä ideoita varten sähköisen palautelaatikon. 

Avoin ideointi, osallistava toteuttaminen ja läpinäkyvä vaiheistaminen ovat antaneet myös koko henkilöstölle näkymän siitä, että asiat menevät eteenpäin – silloinkin, kun ne saattavat edetä hitaasti. 

Kun annetaan mahdollisuus asettaa suuntaa ja tavoitteita, ja rakennetaan malli, jossa jokainen voi itse vaikuttaa niiden toteutumiseen, päästään jo hyvään osallistamiseen. Tästä Deloitten selvityksessä oli kyse – kun on tunne osallisuudesta, on myös tunne kuulumisesta osaksi yhteisöä. Ja me haluamme Monadilla olla ammattilaisten joukko, jotka tekevät kestäviä digitaalisia ratkaisuja. Sellaisia, joista voidaan olla ylpeitä. 

Tärpit osallistavaan ideointiin

Olipa organisaatiossasi käytössä idealaatikko, Juti-henkinen Mennään eteenpäin taulu tai muu ratkaisu, olemme koostaneet parhaaksi havaitut tärpit, joita voi hyödyntää ideoinnin tehostamiseksi ja viemiseksi käytäntöön. Osallistaminen hyödyttää kaikkia!

  1. Tee ideoiden jättämisen mahdollisimman helpoksi. Käytä ideoiden keräämiseen sellaista alustaa, joka on arkinen koko henkilöstölle.
  2. Kannusta ja muistuta antamaan ideoita laidasta laitaan ja läpi koko organisaation
  3. Käsitelkää ideat säännöllisesti yhteisesti ja tehkää niiden eteneminen ajatuksesta projektiksi näkyväksi
  4. Ideoiden toteuttamiseen kannattaa osallistaa työntekijät resurssien mukaan
  5. Jos idea jää toteuttamatta tai siirtyy myöhemmin toteutettavaksi, kerro siitäkin avoimesti