Ohjelmistotalo on yrityksen paras strategiakumppani

Digitalisaation synnyttäessä kokonaan uusia ja vallatessa yhä useampia perinteisiä osa-alueita yritysten liiketoiminnasta, on siitä tullut kiinteä osa myös yritysten visiota ja strategisia toimenpiteitä. Perinteisesti yritykset ovat käyttäneet erilaisia konsultteja sparraamaan suunnitelmiaan ja hiomaan strategisia yksityiskohtia. Kauppalehti 22.2.2021 kertoo otsikolla “Digitaalisuus on yhä useammin yritysstrategian tärkeä painopiste”, että muutoksen myötä strategiseksi kumppaniksi valitaan yhä useammin perinteisen strategiakonsultin sijaan aidosti digitalisaation tunteva kumppani, eli strategiaosaamista omaava ohjelmistotalo. Tämä puolestaan tukee sitä, että meidän ohjelmistotalojen kannattaa tehdä näkyväksi strategisten konsultointipalveluiden tarjoaminen asiakkaille ja kasvattaa laajempaa liiketoiminnallista osaamista osana palveluitamme. 

Konsultointi osana palvelukokonaisuutta

Liki jokaisen IT-palveluita tarjoavan yrityksen “mitä me teemme”-listauksessa mainitaan konsultointi. Terminä se kuitenkin saattaa näyttäytyä asiakkaalle monesti hieman hähmäisenä. Kysymys kuuluu: “konsultoitte missä asiassa?”. Vastaus on vähintään yhtä kattava kuin kaikki se osaaminen jota yrityksellä ihmisten muodossa on. Sillä siitähän on yksinkertaistettuna kyse: asiantuntemuksen, kokemuksen ja hyvien kommunikointitaitojen yhteenliittoumasta, joka valjastetaan asiakkaan tarpeisiin. Strategisesti asiaan perehtyvä konsultointi pureutuu selvittämään asiakkaalle esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksia ja uhkia. Kyse on valinnoista: se mitä jätetään tekemättä on aina yhtä tärkeää kuin se mitä päätetään tehdä.  

Meillä Monadilla työskentelee tällä hetkellä parisenkymmentä senior-tason ohjelmistokehittäjää. Jokainen heistä on urallaan työskennellyt lukuisten projektien ja erilaisten asiakkuuksien parissa, jonka lisäksi jokaiselta heistä löytyy yksilöllistä erityisosaamista. Meidän Jussi ja Tuomas ovat esimerkiksi erityisen taitavia pilviratkaisuissa, Tomi suhtautuu intohimoisesti softan laatuun, kun taas Mikael omaa kyvyn katsoa suurempaa kuvaa ja toimiikin juuri siksi usein projektipäällikön roolissa. Vuosien saatossa karttunut osaaminen, kokemus ja näkemys on se, jonka voimin meillä konsultoidaan asiakkaita. 

Tällä hetkellä erityisen paljon meiltä hankitaan strategista osaamista datan liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen ja data-analytiikka ratkaisujen toteuttamiseen. Yrityksissä on herätty siihen, että dataa kertyy ja se luo mahdollisuuksia, mutta välttämättä ei vielä tiedetä, miten datasta saadaan suurin hyöty irti. Tämän asian kirkastamisessa ja ratkaisemisessa me autamme. 

Digitalisaatio osana strategiaa

Jokaisen organisaation toimintaa ohjaa visio: ajatus siitä, mitä halutaan saavuttaa pitkällä tähtäimellä. Strategia luo askelmerkit, joiden avulla tavoitetila voidaan saavuttaa. Tätä kautta usein löytyy syyt, joiden pohjalta esimerkiksi ohjelmistokehitysprojektia lähdetään toteuttamaan.   

Jotta toteutettava digitaalinen ratkaisu voidaan kehittää aidosti vastaamaan asiakkaan tarpeita, tulee sitä kehittävän ohjelmistotalon väistämättä perehtyä myös niihin syihin, suunnitelmiin ja tarpeisiin, joiden pohjalta kehitystyötä tehdään. Tässä ollaan jo aivan väistämättä tekemisissä asiakkaan strategian kanssa. Me puhumme kestävästä ohjelmistokehityksestä, koska meidän missiomme on luoda yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja, jotka palvelevat pitkään ja vastaavat aidosti asiakkaan tarpeisiin. Osana kestävää ohjelmistokehitystä sparrataan ja peilataan jatkuvasti päätöksiä yrityksen kokonaisstrategiaan pohjautuen, sillä juuri se kertoo meille, miksi ja mihin kehitettävän palvelun kanssa halutaan kulkea. Näin syntyy pitkän elinkaaren digitaalinen ratkaisu. 

Mitä osaava ohjelmistotalo tuo strategiaan?

Kun jotakin yrityksen toimintaan liittyvää osa-aluetta halutaan digitalisoida tai jo digitalisoitua ratkaisua halutaan lähteä jatkokehittämään, todennäköisesti visioon ja strategiaan pohjautuen tiedetään, miksi muutosta lähdetään toteuttamaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Toisinaan ehkä halutaan vasta kartoittaa mahdollisuuksia. Osaava ohjelmistotalo kumppanina digitalisaatiossa tuo mukaan keskusteluun arvokkaan näkökulman siitä, miten asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä. Käytännössä tämä on osa-alue, jossa tarkastellaan laajasti kokonaiskuvaa ja valitaan myös asioita, joita ei ole kannattavaa tehdä. Hyvä kumppani osaa tarvittaessa perustellen kyseenalaistaa. 

Parhaimmillaan yhteistyöstä muodostuu toimiva tiimi, joka työskentelee yhteisen tavoitteen eteen, sparraa toinen toisiaan ja ennen kaikkea kerää yhteen laajan kattauksen vahvaa osaamista. Näin päästään ketteriä menetelmiä hyödyntäen parhaisiin tuloksiin. 

Onko sinulla idea digitaalisesta ratkaisusta, jonka toteutuksesta et ole aivan varma? Varaa meiltä ilmainen konsultaatio ja katsotaan yhdessä miten ideasi voisi muuttua todeksi. 

Kirjoittanut Aki Haapamäki
Julkaistu