Monad Cloud – kaikki irti pilvipalveluista

Erilaiset pilvipalvelut ja digitaalisten ratkaisujen vieminen pilveen on jo tovin verran ollut vahva trendi. Onkin sanottu, että kaikki mikä voi, siirtyy pilveen. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan maksullisia pilvipalveluja käytti vuoden 2020 tietojen mukaan keskimäärin 75 prosenttia yrityksistä. Suurissa, yli 100 henkeä työllistävissä yrityksissä, pilvipalveluiden käyttö on huomattavasti yleisempää: jopa 92 prosenttia hyödyntää pilvipalveluita Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan. 

Myös meillä Monadilla ohjelmistoja kehitetään hyödyntäen erilaisia pilvialustoja ja olemme auttaneet useita asiakkaitamme uudistamaan perinteisiä ohjelmistoratkaisuja siirtämällä ne pilveen. Terminä pilvipalvelut on kuitenkin lähes yhtä höttöinen kuin se valkoinen hattara taivaalla ja kokonaisuudessaan varsin laaja, joten pureudutaanpa aiheeseen hieman tarkemmin. 

Mistä puhutaan kun puhutaan pilvestä?

Pilvipalvelut (Cloud Services) ovat verkossa toimivia palveluita, jotka usein jaotellaan muutamiin pääkategorioihin: SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) ja PaaS (Platform as a Service). 

Kun puhutaan pilvipalveluista ohjelmistokehityksen näkökulmasta, yleensä mietitään alustaa, jonka kautta rakennettavaa palvelua halutaan ylläpitää ja jossa dataa säilytetään. Karkea jako tässä kulkee Private Cloud -ympäristöjen ja julkisten pilvialustojen välillä. 

Private Cloud -ympäristöjen suosio on hiipumassa, mutta edelleen ne ovat validi vaihtoehto tiettyihin tarpeisiin. Julkipilven palvelutarjonnan valtavan kehityksen myötä, on yhä haasteellisempaa löytää painavia perusteita oman pilviympäristön ylläpitämiseen. Siinä kuitenkin tulee normaalin palvelun ylläpidon lisäksi koko palvelinkoneiston ylläpitämisen vastuu ja kustannukset. 

Julkisten pilvialustojen kohdalla markkinoilla on kolme selkeää jättiläistä: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP). Kyse on oikeastaan hyvin laajoista palvelualustoista, sillä jokaisesta löytyy runsaasti erilaisia toimintoja, joiden avulla voidaan niin ylläpitää, käsitellä kuin rakentaakin kaikkea mahdollista digitalisaatioon liittyvää. Julkipilven suosio onkin kasvanut ja pääasiassa pilvialustoista puhuttaessa tarkoitetaan nykyään niitä. 

Miksi digitaaliset ratkaisut kannattaa viedä pilveen

Ytimekkäästi voisi tiivistää, että pilviratkaisujen etuja ovat: skaalautuvuus, nopeus, vaivattomuus ja turvallisuus. 

Nykypäivänä on äärimmäisen tärkeää, että yllättävissäkin tilanteissa palvelu pystyy vastaamaan vaikkapa äkillisesti kasvaviin käyttäjämääriin, eli skaalautumaan. Tietoturvan tason heikkouksista aiheutuneista vahingoista viimeisimpänä esillä on ollut case Vastaamo, jonka myötä tietoturvasta huolehtimisen tärkeys, ennen kaikkea jatkuvasti, nousi esille karmivalla tavalla. Julkipilvi ei automaattisesti tarkoita priimaluokkaista tietoturvaa, mutta osaavissa käsissä tarjoaa siihen erinomaiset mahdollisuudet. Lisäksi suuret pilvialustat pystyvät tarjoamaan käytännössä rajatonta kapasiteettia huikeilla nopeuksilla. Järkevästi rakennettu kokonaisuus mahdollistaa myös monien toimintojen automatisoinnin, jolloin pilven operoinnista saadaan rakennettua hyvin tehokasta. Kustannusten keskitetty hallinta puolestaan tuo selkeää näkyvyyttä budjetointiin.

Käyttäjän näkökulmasta pilvipalvelut mahdollistavat usein paikka- ja laiteriippumattoman työskentelyn. Niiden myötä onkin jäänyt unholaan niin muistitikuilla siirreltävät tiedostot, koneelle ladattavat ohjelmat tai työt, joita piti mennä toteuttamaan tietyn laitteen äärelle. Etätyöskentelyn myötä näiden asioiden arvo on varmasti konkretisoitunut monelle: pilvipalvelut ovat lisänneet työhön runsaasti joustavuutta. 

Kaikkia näitä etuja ei kuitenkaan saavuteta vain siirtymällä pilveen. Jokainen palvelu tarjoaa valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, joten täytyy myös tietää mitä on tekemässä. Julkipilven helppous saattaa houkuttaa aloittamaan projektin ilman tarkempaa suunnittelua: luottokortti sisään ja hommat tulille. Ei ole välttämättä edes kallista vähän testailla sitä, tätä ja tuota. Vaikka olo olisi joskus kuin karkkikaupassa, kannattaa muistaa kestävän ohjelmistokehityksen periaatteet: vain huolellisesti toteutetun pohjatyön päälle on mahdollista kehittää laadukas pitkän elinkaaren ohjelmistotuote, jonka kustannukset pysyvät kohtuudessa. Tässä laajan osaamisen omaava kumppani on arvokas apuri.

Monad Cloud -palvelut

Toisinaan ohjelmistokehitystalot ovat keskittyneet edustamaan jotakin tiettyä pilvialustaa. Me Monadilla koemme, että oikeat teknologiat tulee valita kehitettävän ratkaisun ja käyttötarpeiden pohjalta, ja siksi kehitämme palveluita hyödyntäen niin AWS:ää, Azurea kuin GCP:täkin. Yhtälailla jos asiakkaan tarpeisiin tai tahtotilaan vastaa parhaiten omassa Private Cloud -ympäristössä ylläpidettävä ratkaisu, autamme kehittämään myös sellaisen. Lähdemme liikkeelle tarpeesta, emme teknologiasta. Joskus toimivin kokonaisuus muodostuu yhdistämällä useamman alustan toimintoja. Joissakin tilanteissa voidaan todeta, että välttämättä ratkaisun vieminen pilveen ei ole tarpeellista. Perinteisille yhden serverin ratkaisuillekin on vielä paikkansa ja toki autamme myös niiden kehittämisessä.

Monad Cloud -palvelujen ydin on laaja osaamisemme: olemme kehittäneet ohjelmistoja pilveen ja toimineet konsultoivana kumppanina pilviratkaisuissa useille organisaatioille. Projektin käynnistyessä, haluamme ensin ymmärtää asiakkaan tarpeet ja toiveet. Myös budjetti vaikuttaa, sillä eri vaihtoehtojen kustannukset saattavat olla hyvinkin erilaisia. Pilvistrategian tulisi ohjata kokonaisuutta, jonka osana on tärkeää miettiä esimerkiksi:

  • Miten teknologia sitoutuu liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin?
  • Millaiset teknologiavalinnat tukevat ja soveltuvat olemassa olevaan arkkitehtuuriin?
  • Miten kustannusten hallinta toteutetaan, jotta pilven dynaaminen skaalautuvuus ei tuota ikäviä yllätyksiä?
  • Onko datakeskuksen sijainnilla merkitystä?
  • Millaisia riskitekijöitä on havaittavissa?

Jos et ole vielä luonut pilvistrategiaa, älä huoli, me voimme auttaa asiassa. Asiakkaan tarpeisiin ja kokemukseemme peilaten osaamme miettiä parhaat teknologiavalinnat jo projektin suunnitteluvaiheessa. Näin saadaan rakennettua vahva ja toimiva perusta, jonka päälle on helppo rakentaa palvelu, jota pystyy myös jatkokehittämään ja skaalaamaan tarpeen mukaan. 

Pilven kautta kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Toisinaan jo olemassa olevan ohjelmiston vieminen pilveen saattaa avata aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen. Taannoin uudistimme Capfulille liikkeenjohdon konsulttien skenaario- ja strategiatyöskentelyyn suunnitellun data-analyysiohjelmiston. Osana muutosta palvelu siirrettiin pilveen ja uudistettiin moderneja web-teknologioita hyödyntäen. Muutoksen seurauksena palvelun käyttö on nyt joustavampaa ja kokonaan uutena osa-alueena, myös Capfulin asiakkaat voidaan liittää mukaan ohjelmistossa käsiteltäviin projekteihin. Koko Capfulin tarinan voit lukea täältä

Miten pilvi voisi palvella sinun yritystäsi? Kaipaatko kenties sparrausta pilvistrategian luomisessa tai kaipaatko apua toteutuksen validoinnissa? Jos vaihtoehtojen suossa kahlaaminen tuntuu työläältä, anna meidän auttaa. Meidän asiantuntijamme paitsi konsultoivat parhaan vaihtoehdon valinnassa, myös rakentavat konkreettiset ratkaisut tarpeidenne mukaan. 

Kirjoittanut Aki Haapamäki
Julkaistu